Techniek

gitaar-rood-wit-h94px-kl-b200008                                                                                      home

An Organised System of Guitar Playing (OSGP)
een voorbeeld

Uit de vele met name in het Engels aan mij gestelde vragen heb ik er een
(samen met het antwoord) vertaald voor deze pagina. De vraag heeft
betrekking op fundamentele motoriek. Het voorbeeld geeft een indruk
van OSGP.

Claire Anderson (Canada) – Vanuit de kootjes of de top van de vinger?
Ik speel bijna alles tirando, maar ik buig de vingers te veel en speel vanuit
de vingerkootjes. En dan komt er een spanning in vooral de duim en de
ringvinger die de andere vingers mee aantast. Wat te doen?

René Dohmen
Niet aanslaan vanuit de vingerkootjes maar – met volkomen ontspannen
vingers – vanuit de vingertop.

Rode vingertop
Links zie je een (veelgebruikte) misleidende
illustratie. De illustratie wekt de indruk dat
het vertrekpunt van de aanslag het kootje is.

Echter: vingertop is vertrekpunt, kootje/kootjes
volgt/volgen (zónder eigen startende actie).

Als je dit begrijpt en consequent doet, zul je
zien dat het een automatisme wordt.

Advertenties