Tarief

                                                                   home
De eerste les is bedoeld om in te schatten of u met
uw vragen bij mij op de juiste plaats bent. Zo nee,
dan zijn er geen kosten aan verbonden.

Individuele les
De frequentie van de lessen is variabel:
– in het begin 1x per week of per twee weken;
– daarna in overleg.

Het tarief is afhankelijk van de vraag. Stuur een e-mail,
leg daarin uw situatie uit en stel uw vragen.

dohmen.r@gmail.com

Advertenties