Praktijkvoorbeelden

gitaar-rood-wit-h94px-kl-b200008                                                                                       home

Twee praktijkvoorbeelden


Uit het grote aantal voorbeelden t.a.v.
Muziek & Techniek’
geef ik er hier twee. Als inspiratie voor zowel de gevorderde
als de professionele gitarist.

1 Muziek en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
2 Het belang van natuurlijkheid.

1Muziek en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De verbondenheid tussen muziek en techniek is op indrukwekkende wijze

uitgewerkt in het boek De kunst van het pianospelen van de legendarische
Russische pianoleraar Heinrich Neuhaus (1888 – 1964).

Heinrich Neuhaus: “Door je inzicht in de muziek te vergroten,
kun je technische moeilijkheden wegnemen.

Midden jaren negentig had ik een lange ontmoeting met de gerenommeerde
Russische violist Mark Lubotsky. Ik speelde voor hem Farewell Finland
van de Tsjechische componist Štěpán Rak.

Ik herinner me nog goed dat ik een bepaald deel uit Farewell Finland technisch
moeilijk vond, maar na hardnekkige studie afdoende kon spelen. Echter, en zonder
de compositie te kennen, kon Mark Lubotsky horen dat ik dat deel niet volkomen
beheerste. Tot mijn verbazing legde hij het accent niet op de techniek maar op
de muzikale betekenis ervan.

Wilde ik die betekenis nadrukkelijker overbrengen dan moest ik het tempo iets
verlagen en tegelijkertijd de ritmiek uiterst precies volgen. De passage kreeg
daardoor inderdaad de bedoelde lading, de bedoelde betekenis . . .
en werd technisch makkelijker!

* * * * * * * *

2Het belang van natuurlijkheid
Frédéric Chopin (1810 – 1849), de eminente pianist en componist, liet leerlingen
– in het beginstadium – simpele melodieën spelen in de handpositie e fis gis ais c
en andere (hetzelfde concept) posities. Omdat die handposities volkomen
natuurlijk aanvoelen.

Probeer het eens: ga aan een piano zitten en ervaar de e fis gis ais c handpositie.
Makkelijker en natuurlijker dan de c d e f g positie!

Op die manier gaf Chopin aan beginners twee essentiële ervaringen:
– een gevoel van natuurlijkheid en makkelijkheidpiano spelen is makkelijk;
– hoe natuurlijker, hoe makkelijker.

Advertenties